2010-11-25

Hatar gud kvinnor?

Den rubriken kan tyckas provocerande, men inte desto mindre är det sant att kvinnor far illa jorden runt på grund av religiösa påbud. Humanisternas deltagande i Almedal i somras hade temat kvinnors utsatthet i religiös kontext, och i december kommer Eduardo Grutzky till Örebro för att tala kring detta tema.

Grutzky är ledamot i förbundsstyrelsen, och även verksam i ALMAeuropa, en humanistisk organisation som arbetar för mänskliga rättigheter.

Tid: Torsdag 9 december kl 18.30
Plats: Musikhögskolan på Universitetscampus i Örebro. Sal 101.

Alla är hjärtligt välkomna!

Inga kommentarer: