2010-01-20

Sturmark till Örebro

Christer Sturmark föreläser på Örebro Universitet i vår med "Tro, vetande och modern humanism."

Plats: Aulan, Örebro Universitetsbibliotek
Tid: Onsdag 31 mars kl 18.30.

Det är en öppen föreläsning så alla är välkomna!