2008-11-18

Sara Mohammad till Örebro

Sara Mohammad, styrelsemedlem i Humanisterna, besöker Örebro måndag 24 nov för att berätta om hedersmord och hedersförtryck. För arrangemanget står bl a UNIFEM och det hålls på Bio Roxy, en trappa ner kl 18.00-20.00.
En intervju med Sara finns i Humanisten nr 1/2008.

2008-11-02

Skrivarkvällar

Vi har börjat med skrivarkvällar. Tanken är att de som har intresse av att skriva insändare och debattartiklar träffas en eller ett par gånger per halvår för att inspirera varandra och skriva tillsammans eller enskilt.

Andra aktiviteter

Humanistiska ceremonier
Ett par av medlemmarna i nätverket är officianter vid humanistiska ceremonier – barnvälkomnanden/namnfester, vigslar, begravningar eller andra ceremonier. Du kan läsa mer om humanistiska ceremonier och om humanisternas officianter under Tjänster.

Årlig humanistdag och Årets Humanist i Örebro
Vi planerar att genomföra en Humanistdag varje år. En arbetsgrupp är utsedd och planerna är att Humanistdagen i Örebro 2009 ska genomföras någon gång under våren.
Nätverket har även bestämt att vi fr.o.m. 2009 ska utse Årets humanist i Örebro som ska delas ut till en örebroare som utfört något speciellt i humanismens anda. Alla är välkomna med förslag på personer. Mejla till orebro@humanisterna.se.

Välkomna på möte!

10 nov Humanistiska begravningar
Pelle Klasson m.fl. berättar om humanistiska begravningar. Kom och lär dig mer om en av våra viktiga verksamheter som Humanisterna Örebro är engagerad i.Tid: 19.00. Plats: ABF. Drottninggatan, Örebro.

9 dec Barnrättsakademin
Om barns rätt till andlighetVi är inbjudna av Barnrättsakademin att delta i arrangemang med tema Om barns rätt till andlighet, en diskussion utifrån FN:s Barnkonvention. Se www.barnrattsakademin.se eller hör av dig på orebro@humanisterna.se om du har frågor.

18 dec Säsongsavslutning
En kväll för avspända samtal. Vi återkommer med information om tid och plats.